Correcties

Hieronder staan enkele belangrijke correcties op het boek Kom vrouwen, aangepakt!.

Personenregister
In de eerste en tweede druk van het boek is een fout gemaakt met het personenregister. Door een latere verschuiving binnen het boek stemt het register niet overeen met de noten. In de volgende druk zal dit uiteraard worden hersteld. Voor onderzoekers en andere belangstellenden hier alvast het juiste register in PDF.